Cảm nhận sự tinh tế ngay lần chạm đầu tiên ♥️

Chính sách cộng tác viên

1. Đăng kí trở thành cộng tác viên (CTV)

– Bạn có đam mê kinh doanh, có thời gian rảnh hoặc công việc bạn đang làm có thể kết hợp cho việc tư vấn sản phẩm ngành thiết bị an ninh, thiết bị công nghệ thông tin tới khách hàng và muốn tìm kiếm thêm thu nhập. Hay đăng kí để trở thành CTV bán hàng của DPI với những chính sách và hoa hồng hấp dẫn. Bạn chỉ cần giới thiệu, tư vấn sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp tới khách hàng, phần còn lại chúng tôi sẽ làm.

2. Cách thức tính hoa hồng trên doanh thu bán hàng

– Hoa hồng bán hàng là khoản doanh thu của CTV trên mỗi đơn hàng được ghi nhận là thành công.
– Hoa hồng bán hàng (theo % quy định) = Tổng giá trị đơn hàng – Khoản giảm giá KM – Chiết khấu thương mại (Giá trị đơn hàng thực tế mà khách hàng phải thanh toán cho đơn hàng) và không bao gồm chi phí vận chuyển, VAT và các khoản phí khác mà khách hàng phải thanh toán.
Tỷ lệ hoa hồng là 5% khi: CTV giới thiệu Khách hàng mua hàng của Công ty và được NV kinh doanh của công ty trực tiếp tư vấn, kí kết hợp đồng.
Tỷ lệ hoa hồng là 10% khi: CTV giới thiệu Khách hàng mua hàng của Công ty và CTV trực tiếp tư vấn, kí kết hợp đồng.